Opstaan wanneer je onderuitgaat. Agressie. Vernedering. Scheiding. Breuk. Verlies. Misbruik. Arbeidsconflict. Einde verhaal? Maak er een verhaal van! Verhaal halen. Jouw ver­haal. Om weer op te krabbelen. Verhaalvormen genoeg om uit te kiezen. Weer stevig staan. Wij helpen om er een eigen verhaal van te maken. Met ervaring én kennis van zaken.

schaamtelozen.nl - blueish 006 - foto Aart G. BroekWe delen onze kennis en vaardigheden in lezingen en presentaties, in boeken als De terreur van schaamteDwarsliggers en Schaamrood, in workshops, sparringsessies en trainingen, in artikelen, beschouwingen en columns, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering; mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

In het zand bijten. Einde verhaal? Onderuitgaan zorgt voor een grimmig samenballen van emoties. Schaamte – zie de pagina ‘terreur van schaamte’ voor details. Angst in een isolement terecht te komen, waar we niet meer uitkomen. Woede borrelt op. Verlangen naar herstel van hoe het was, komt bovendrijven. Hoe dit in goede banen te leiden?

OPSTAAN / Kiezen voor een nieuw evenwicht. Uitdagende woorden. Wat is een stevige uitvalsbasis? Helder zijn over het onderuitgaan. De schaamte opzijzetten. Accepteren dát je bent gevallen. Geen stilzwijgen, geen doofpot. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een concrete manier om dat traject af te leggen, is van die ervaringen een samenhangend verhaal te maken. Weer stevig staan. Dat is een inspanning. Dat vereist een traject van het onthullen van de ervaringen en emoties die je opdeed. Met een sparringpartner breng je de samenhang aan.
Opstaan is verhaal halen. Jouw verhaal. Voorbij de schaamte stappen. Weg met het stilzwijgen. Stoppen met het ontkennen (loochenen) en verstoppen van de schaamte-ervaringen in de doofpot. Open de doofpot. 

schaamtelozen.nl - foto Aart G. Broek - banaan / bakobaSUPPORT / Je ervaringen opschrijven is een flinke inspanning. Daar kun je begeleiding bij gebruiken. Weer opkrabbelen. Opstaan. Weer stevig staan. Er een verhaal van maken, helpt. Lef is niet nodig, wel wilskracht, volharding: blijven schrijven tot het verhaal er is. Dat vereist begeleiding, steun en handreikingen om bij dat verhaal te komen. Begrip. Tegenspraak. Sparren.

Verhaalvormen genoeg: logboek, interview, artikel, dagboek, brief, blog, verslag, rapport, mailing, correspondentie, voordracht, kerstboodschap, website, flyer, lezing, essay enzovoorts. We vinden een verhaalvorm die bij jou past. Een verhaal waarmee je naar buiten kunt stappen.

 

VERHAAL HALEN / Van je ervaringen een samenhangend verhaal maken. Dat blijkt een fikse bijdrage aan een nieuw evenwicht. Opstaan en verder lopen. Wij helpen. Met sparren, analyse, research, conceptontwerp, oefeningen, tegenspraak, begrip, redactie, schrijven, interviews, stilering, presentatie, opmaak, enzovoorts. We leggen een traject van tien stappen af.

TIENSTAPPENTRAJECT

1  terreinverkenning
2  analyse & afbakening
3  tekstexercities
4  keuze narratieve vorm
5  verdieping
6  bijstellen en aanscherpen
7  tekst schrijven & redactie
8  feedback van derden
9  polijsten
10  finale versie en presentatie

Er is heel wat mogelijk. In ieder geval is er ook bij jou een verhaal te halen. Van het onderuitgaan is een inspirerend verhaal te maken. Voor jezelf. En voor anderen. Gezicht tonen. Verhaal halen. Daar helpen wij bij. Met kennis van zaken en ervaring, tegen een ingetogen kostenplaatje en voor een rendement dat staat! Jij staat weer.

schaamtelozen.nl - reddish 015 - foto Aart G. Broek

We delen onze kennis en vaardigheden in lezingen en presentaties, in boeken als De terreur van schaamteDwarsliggers en Schaamrood, in workshops, sparringsessies en trainingen, in artikelen, beschouwingen en columns, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering; mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

We bogen ons over handel en wandel van velen, dikwijls over enerverende ervaringen die een afgewogen bewoording zochten. 
Meer dan eens kon daarmee ook naar buiten getreden worden, zoals bij wel en wee van Ornelio MartinaTip MaruggMedardo de MarchenaBoeli van LeeuwenErnesto PetroniaElis JulianaPercy Cohen Henriquez en Miep Diekmann.
Ook eigen ervaringen werden ondergebracht in een ‘verhaal’ dat in druk verscheen, zie 
‘Onder het Katwijkse blauw’

 

 

 

 

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial