schaamtelozen.nl - foto Aart G. Broek - parkiet

Meten is vergeten wat we níét weten!

Onzekerheid is geen prettig gevoel. De voorspelbaarheid van ons leven is gelukkig flink verbeterd in de loop der eeuwen. Hiervoor zorgen onder meer wetgeving en regelingen, de scheiding van machten, inspectieorganen en onafhankelijke raden van onderzoek, het ambtelijk apparaat en professionele specialisering. Natuurweten­schappelijke en technische specialisaties zorgden voor spectaculaire zekerheden. Juist díe voedden vervolgens onze overtuiging: meten is weten, weten is voorspellen, voorspellen is beheersen. (meer…)

Sharing is Caring!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial