schaamtelozen.nl - foto Aart G. Broek - brownish 024

Jihadspijtoptanten en het dodelijk gevecht met vernederingen

De jihadstrijders die uit de Islamitische Staat (IS) terugkeren naar Europese landen vormen een taai probleem. Zij zouden potentiële aanslagplegers kunnen zijn, ronselen mogelijk leeftijdgenoten voor gewelddadig handelen óf proberen juist de consequenties van hun brute dwaling alsnog af te werpen. Ook dit deradicaliseren van jihadspijtoptanten is uitgesproken risicovol: praktisch geen beginnen aan.

(meer…)

Sharing is Caring!
schaamtelozen.nl - blueish 002 - foto Aart G. Broek

De schaamtevolle voedingsbodem voor islamitisch terrorisme

Het resultaat van al het wroeten in het fenomeen ‘islamitisch terrorisme’ is niet opzienbarend. Aanslagen als in Boston, Parijs, Brussel, Madrid, Berlijn, Manchester en Nice lijken ondoorgrondelijk. Dat moet worden toegeschreven aan het gegeven dat wetenschappers, journalisten, beleidsmakers en politici niet werken vanuit een solide gedachtegoed over het ontstaan van geweld. Ze hebben geen idee waarnaar ze op zoek zijn en zien een variëteit aan bomen waardoor het bos uit het zicht verdwijnt.  Onvermijdelijk verlangen politici en wetenschappers vervolgens meer fondsen voor onderzoek om de weg te vinden.    (meer…)

Sharing is Caring!
schaamtelozen.nl - foto Aart G. Broek - parkiet

Meten is vergeten wat we níét weten!

Onzekerheid is geen prettig gevoel. De voorspelbaarheid van ons leven is gelukkig flink verbeterd in de loop der eeuwen. Hiervoor zorgen onder meer wetgeving en regelingen, de scheiding van machten, inspectieorganen en onafhankelijke raden van onderzoek, het ambtelijk apparaat en professionele specialisering. Natuurweten­schappelijke en technische specialisaties zorgden voor spectaculaire zekerheden. Juist díe voedden vervolgens onze overtuiging: meten is weten, weten is voorspellen, voorspellen is beheersen. (meer…)

Sharing is Caring!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial