schaamtelozen.nl - foto Aart G. Broek - parkiet

Meten is vergeten wat we níét weten!

Onzekerheid is geen prettig gevoel. De voorspelbaarheid van ons leven is gelukkig flink verbeterd in de loop der eeuwen. Hiervoor zorgen onder meer wetgeving en regelingen, de scheiding van machten, inspectieorganen en onafhankelijke raden van onderzoek, het ambtelijk apparaat en professionele specialisering. Natuurweten­schappelijke en technische specialisaties zorgden voor spectaculaire zekerheden. Juist díe voedden vervolgens onze overtuiging: meten is weten, weten is voorspellen, voorspellen is beheersen. (meer…)

Sharing is Caring!
schaamtelozen.nl - brownish 009 - foto Aart G. Broek

Nepnieuws, zondebokken en andere bliksemafleiders

Missers en schandalen in organisaties worden op allerlei manieren verheimelijkt. Individuen, groepen, organisaties, zelfs een samenleving in haar geheel gaan – onder druk van (dreigende) vernedering vanwege fouten, wantoestanden of  mislukkingen – tot actie over. Vernederende afwijzing en de angst ervoor noemen we ‘schaamte’. Welke opties staan ter beschikking? (meer…)

Sharing is Caring!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial