schaamtelozen.nl - brownish 009 - foto Aart G. Broek

Nepnieuws, zondebokken en andere bliksemafleiders

Missers en schandalen in organisaties worden op allerlei manieren verheimelijkt. Individuen, groepen, organisaties, zelfs een samenleving in haar geheel gaan – onder druk van (dreigende) vernedering vanwege fouten, wantoestanden of  mislukkingen – tot actie over. Vernederende afwijzing en de angst ervoor noemen we ‘schaamte’. Welke opties staan ter beschikking? (meer…)

Sharing is Caring!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial